Türk Nöroşirürji Dergisi 2021 , Vol 31 , Num 3
Nörostimülatör Programlama
Bilge KOÇER1,Hayri KERTMEN2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Hareket Bozuklukları Merkezi, Ankara, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, Hareket Bozuklukları Merkezi, Ankara, Türkiye

Özet

İleri evre Parkinson hastalığı"nın (PH) semptomatik tedavisinde Derin Beyin Stimülasyonu (DBS) son yıllarda yaygın olarak kullanmaktadır. PH"nda Subtalamik çekirdek (STN), Globus Pallidus İnterna (GPi) ve talamusun Ventral İntermediate (VIM) çekirdek gibi 3 farklı hedef DBS için kullanılmaktadır. DBS programlamada öncelikle nörostimülasyon konusunda temel teknik bilgi ve deneyim sahibi olunmalıdır. Ayrıca etkinlik ve yan etkileri anlayabilmek için hedef çekirdek ve çevre yapılar hakkında fonksiyonel anatomi bilgisi gereklidir. Programlamada pek çok seçenek mevcuttur, sistematik bir yaklaşım izlenmelidir. DBS başarısında uygun hasta, hedef seçilmesi ve elektrodun doğru yerleştirilmesi kadar postoperatif süreçte DBS"in doğru programlaması, ilaç tedavisi ve yan etkilerin dikkatlice yönetimi de önemlidir. Bu makalede başta STN olmak üzere PH"nda yaygın kullanılan anatomik hedeflerde DBS programlama ile ilgili teknik bilgi, temel programlama prensipleri, olası yan etkilere yaklaşım ve postoperatif hasta yönetimi sunulmuştur.