Türk Nöroşirürji Dergisi 2021 , Vol 31 , Num 3
Spinal Kord Stimülasyonu: Laminektomi ile SCS
Atilla YILMAZ1
1İstanbul Okan Üniversitesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Özet

Spinal Kord Stimülasyonu tedaviye dirençli ağrı tedavisinde günümüzdeki hâli ile 1960"ı yıllardan itibaren kullanılan bir tedavi girişimi olup seçilmiş hastalarda oldukça etkin bir tedavi girişimidir. Etki mekanizması konusunda tartışmalar hâlen devam etse de bir elektrot yardımı ile spinal kordun dorsal kolonuna iletilen ve parametreleri ayarlanabilen elektriksel aktivitenin ağrının iletiminde/algılanımında bazı değişikliklere sebep olduğu ve bu sayede ağrı tedavisinde oldukça etkin sonuçlara sahip olduğu çeşitli çalışmalarla gösterilmiştir.

Elektriksel aktiviteyi spinal bölgeye iletme konusunda anahtar yol oynayan elektrotların cerrahi olarak yerleştirilen ve perkütan yolla yerleştirilen olmak üzere iki çeşidi mevcuttur. Her iki elektrot tipinin de kendine göre avantaj ve dezavantajları mevcuttur. Perkütan elektrotların lokal anestezi altında yerleştirilebilmesi ve elektrot yerleşim yerinin tayini sırasında hastadan geri dönüş alınabilmesi gibi avantajları mevcutken cerrahi tipteki elektrotların da daha düşük migrasyon riski, daha düşük voltaj değerleri ile daha geniş bir alanı kapsayabilmeleri gibi avantajları mevcuttur. Bununla birlikte cerrahi yaklaşımın genel anestezi, gerekliliği, laminektomi veya laminotomi zorunluluğu ve kaslarda kesi ve retraksiyon gereksinimi gibi dezavantajları varken, perkütan elektrotların da daha yüksek migrasyon ve daha yüksek reoperasyon oranları gibi dezavantajları mevcuttur.

Tedaviye dirençli ağrılarda 3.basamak olarak uyguladığımız bu tedavi seçeneğinde uygulanacak elektrot tipine karar verirken tüm bu dezavantaj ve avantajların göz önünde bulundurulması girişimin başarı şansını artıracaktır.