Türk Nöroşirürji Dergisi 2004 , Vol 14 , Num 3
Editöre Mektup

Giriş

Sayın Editör;

Türk Nöroşirürji Dergisi'nin Aralık 2003 (Cilt 13, Sayı 3) sayısında yayınlanan Lomber disk cerrahisi için geliştirilmiş yeni bir frame sistemi isimli çalışmayı (4) ilgi ile okudum. Lomber disk cerrahisi ve diğer prone pozisyonda uygulanan cerrahi işlemlerde uygun pozisyon enstrümanları için arayışlar günümüzde de sürmektedir. Özellikle kullandığımız pozisyonda intraabdominal ve toraks basıncı artmakta ayrıca brakial pleksus ve femoral venler üzerine bası oluşmaktadır. Tüm bunlar; hem anestezi uygulamasını karmaşık hale getirmekte hem de, operasyon esnasındaki epidural kanamayı arttırmaktadır. Bütün bu sorunların üstesinden gelebilmek için yazarların çabası övgüye değer olsa da, makalede gösterilen cihaz sayılmış olan bu özellikleriyle yeni bir keşif olmayıp, Wilson Frame adıyla yıllardır kullanılmaktadır(2). Bu cihazın özellikleri herhangi bir medikal satıcının internet sitesinde görülebilir (Örneğin: http:/www.erothitan.com/ İngilizce seçilerek, radiolucent cerrahi masaları bölümünde). Bence bu makalede ayrıca vurgulanması gereken toraks basısının en az olduğu için özellikle yaşlı hastalarda bu cihazın kullanılmasının önerildiğidir(1). Diğer taraftan, bu cihazın kullanımı esnasında; hasta operasyon masasından çok yüksekte olamayacağı için özellikle mikrodiskektomi esnasında operasyon mikroskobu için geniş bir hareket sahası kalmaktadır(3). Saygılarımla.