Türk Nöroşirürji Dergisi 1991 , Vol 2 , Num 2
PİNEAL BÖLGE ASTROSİTOMLARI
Tuncer SÜZER1, Giyas AYBERK1,Celal İPLİKÇİOĞLU1, Muzaffer ERYILMAZ2,Kemal BENLİ1
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı

Özet

Pineal bölge tümörleri tüm intrakraniyal tümörleri %0.4-1'ini oluştururlar. Kliniğimizde 1974 ile 1990 yılları arasında 8 hasta pineal bölge astrositomu tanısıyla tedavi görmüştür. Tüm olgulara postoperatif radyoterapi uygulanmıştır. En sık görülen yakınmalar başağrısı ve bulantı-kusma olup nörolojik muayenede papilodem ve hemiparezi on sıradadır. Cerrahi tedavide amaç yeterli tümör dokusunu çıkarmak ve beyin omurilik sıvısının dolaşımını sağlamaktır.