Türk Nöroşirürji Dergisi 2022 , Vol 32 , Num 2
Nöroşirürji Pratiğinde Simülasyon Eğitimi
Neslihan ÇAVUŞOĞLU1,Yunus Emre DURMUŞ1,Abuzer GÜNGÖR1
1T.C Sağlık Bakanlığı Bakırköy Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroşirürji Kliniği, İstanbul,Türkiye

Özet

Nöroşirürji, teknik olarak zorluk seviyesi yüksek olan branşlardan biridir. Nöroşirürjikal hataların %75"inden fazlası önlenebilir ve teknik nitelikte olduğu kabul edilmektedir. Yüksek düzeyde teknik uzmanlık gerektiren ve hata sonucunda büyük sıkıntılar doğurabilen nöroşirürji ve benzeri branşlarda eğitim alan asistanların komplike vakalarda pratik yapmaları için daha az fırsatları mevcuttur. Kişiler arası mentorluk, koçluk ve ameliyathanedeki gerçek deneyimlerin yerine geçmese de, simülasyon ile asistanlık eğitimi bu gibi komplike vakalara hazırlıkta desteklenebilir. Simülasyon eğitimi, özellikle cerrahi becerilere hâkim olmak söz konusu olduğunda tıpta önemli bir rol oynar. Simülasyon ile öğrenciler teoriyi güvenli bir ortamda uygulamayı öğrenerek sadece güven değil, aynı zamanda beceri de kazanırlar. Teknoloji geliştikçe, sanal gerçeklik (VR) ve fiziksel simülatörler gelişmiş ve şu an nöroşirürji eğitim programının önemli bir parçası hâline gelmiştir. Kontrollü bir alanda tasarlanmış pratiğe dayanan simülasyonlar hastaları ve öğrencileri riske atmaksızın psikomotor becerilerin artmasına izin verir. Usta-çırak öğretim modeliyle karşılaştırıldığında, simülasyon eğitimi zaman açısından verimli olması, öğrenme eğrisinin kısalığı ve nihayetinde uzun vadede azalan maliyetler açısından daha avantajlıdır. Bu yazıda, mevcut simülasyon modellerini inceleyerek nöroşirürji eğitimdeki yerini tartışıyoruz.