Türk Nöroşirürji Dergisi 2022 , Vol 32 , Num 2
Nöroşirürjide AR, VR Uygulamaları ve 3B Modelleme
Serdar Onur AYDIN1,Mehmet Özgür YILMAZ1,Mustafa Umut ETLI2,Oğuz BARAN1
1Koç Üniversitesi Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Mikro-Endo Nöroşirürji ve Nöroanatomi Laboratuvarı, İstanbul, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
3Koç Üniversitesi Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Özet

Gelişen teknoloji, nöroşirürji eğitimine ve pratiğine yeni ve faydalı olanaklar sağlamaktadır. Bilgisayarlı görüntüleme yöntemleri, nöronavigasyon sistemleri, mikroskop ve endoskop gibi son derece teknolojik araçların yanında son dönemde artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik uygulamaları ve 3-boyutlu (3B) modellerin kullanımı sıklaşmıştır. 2 boyutlu radyolojik görüntülerin ve fotoğrafların yerini aynı görüntüleri kullanarak oluşturulan 3-boyutlu modeller almakta olup ve bu görüntülerin bilgisayara bağlı kalmadan görüntülenmesini sağlayan sanal gerçeklik uygulamalarının sayısı artmaktadır. Eğitim alanında özellikle radyolojik ve anatomik görüntülerin 3-boyutlu modeller olarak görüntülenmesi, uzaysal konumlarının nöroşirürji uzmanlarının zihninde daha iyi oturmasına yardımcı olurken sanal gerçeklik uygulamalarıyla öğrenim süreci zenginleştirilmektedir. Nöroşirürji pratiğinde ise sanal gerçeklik uygulamaları ile yapılan simülasyonlar el becerisini geliştirme ve cerrahi pratik yapma olanağı sağlamaktadır. Artırılmış gerçeklik uygulamalarının, özellikle nöronavigasyon alanında olmak üzere hem spinal hem de kranial cerrahiler sırasında kullanımı hızla artmaktadır. Bu yazımızda nöroşirürji eğitim ve pratiğinde kullanılmaya başlanan artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik ve 3-boyutlu model çalışmalarını ve bu çalışmaların nöroşirürji eğitimi ve pratiğinde kullanımlarını ve olası faydalarını tartıştık.