Türk Nöroşirürji Dergisi 2022 , Vol 32 , Num 2
Endovasküler-Hibrit Vasküler Cerrahi
Samet DINÇ1,Adem KURTULUŞ1,Muhammed Erkan EMRAHOĞLU2,Emre ÇAVUŞ2,Mehmet Ziya ÇETINER3,Mehmet Erhan TÜRKOĞLU2
1Afyonkarahisar Devlet Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, Afyonkarahisar, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, Ankara, Türkiye
3Bursa Şehir Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, Bursa, Türkiye

Özet

İntrakranyal vasküler hastalıklarının ve lezyonlarının tanı ve tedavisinde kullanılan serebral "Digital Substraction Angiography" ve endovasküler tedavi tekniklerinin son yıllardaki teknolojik gelişmeler ile birlikte kullanımı yaygınlaşmış ve çok önemli aşamalar kaydetmiştir. Serebral anjiografi ile nörovasküler patolojilerin tanımlanması (anevrizma, arteriovenöz malformasyon, stenoz, arteriovenöz fistül), özellikle anevrizma cerrahisinde intraoperatif değerlendirme, nörogirişimsel işlemlerin planlanması ya da tedavi sonrası takiplerin değerlendirilmesi yapılabilmektedir. Günümüzde çoğu intrakranyal anevrizmada endovasküler tedavi teknikleri birincil seçenek olarak kabul edilmiştir. Endovasküler teknikler ile mikrocerrahi ve stereotaksik radyocerrahi tekniklerin kombinasyonundan oluşan hibrit vasküler yaklaşımlar son yıllarda oldukça kabul görmüştür. Bu yaklaşımlar; intrakranyal anevrizma, arteriovenöz malformasyon, arteriovenöz fistül tedavilerinin yanı sıra özellikle vaskülaritesi yüksek olan tümörlerin cerrahisinde de yaygın şekilde kullanılmaktadır. Günümüzde bu alanlarda gelişmiş merkezlerde hem endovasküler tekniklerin hem de mikrocerrahi tekniklerin aynı anda uygulanabildiği hibrit ameliyathaneler de kullanıma girmiştir.