Türk Nöroşirürji Dergisi 2022 , Vol 32 , Num 2
Stereotaktik Radyocerrahide Güncel Uygulamalar
Yavuz SAMANCI1,Selçuk PEKER2
1Koç Üniversitesi Hastanesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3Koç Üniversitesi Hastanesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Gamma Knife Merkezi, İstanbul, Türkiye

Özet

Stereotaktik radyocerrahi (SRC), nöroşirürjiyenlerin, radyasyon onkologlarının ve medikal fizik uzmanlarının bir arada çalıştığı multidisipliner bir alandır. Stereotaktik radyocerrahi kavramları son yıllarda hızlıca gelişmiş ve günlük nöroşirürji pratiğini de değiştirmiştir. Çevredeki sağlıklı beyin dokusuna zarar vermeden, önceden belirlenmiş hedefleri non-invaziv olarak tedavi etmeye yarayan SRC cihazları başta Gamma Knife cihazı olmak üzere stereotaktik olarak modifiye edilmiş lineer hızlandırıcıları içerir. Stereotaktik radyocerrahi standart bir nöroşirürjikal prosedür ile aynı yaklaşımları kullanır. Nöroşirürjiyenin ekip liderliğinde ayırıcı tanı, tedavi alternatiflerin seçimi, işlem öncesi, işlem sırası ve işlem sonrası yönetim ve planlama ilkelerine sıkı bağlılık stereotaktik radyocerrahinin vazgeçilmezleridir. Stereotaktik radyocerrahinin etkinliği ve güvenilirliği metastazlar, gliomlar, benign tümörler, vasküler malformasyonlar ve seçilmiş fonksiyonel bozuklukların tedavisinde kanıtlanmıştır. Halen yeni endikasyonlar araştırılmaktadır. Önümüzdeki yıllarda stereotaktik radyocerrahideki olası gelişmeler, muhtemelen hayal bile edemediğimiz şekillerde daha fazla ilerlemeye ve daha iyi hasta bakımına olanak sağlayacaktır.