Türk Nöroşirürji Dergisi 2022 , Vol 32 , Num 2
Beyin ve Sinir Cerrahisinde Sosyal Medyanın Rolü ve Etkisi
Barış KAVAL1,Yunus Emre DURMUŞ1,Abuzer GÜNGÖR1
1T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, İstanbul

Özet

Sosyal medya kullanımı beyin cerrahi eğitiminde giderek daha fazla ilgi görmektedir. Sosyal medyaya cerrahi eğitim alanında giderek daha fazla güven duyulmakta ve bilimsel dergi ve makalelerin etkisini artırmak için kullanılmaktadır. Beyin cerrahisi de dahil birçok uzmanlık alanında, geleneksel eğitimin yanında popüler ve kabul görmüş bir alan hâline gelmeye başlamıştır. Bir diğer yoğun kullanım sebebi ise halkın büyük bir kısmının, sağlıkları için interneti temel bilgi kaynağı olarak görmesidir. Halkın katılımını artırmak, bakış açısı kazanmak ve kararlara dahil etmek amacıyla beyin cerrahisinde de sosyal medya kullanımı etkili bir araç hâline gelmiştir. Bu derleme makalesindeki amaç sosyal medyanın beyin cerrahisindeki yerini ve etkilerini incelemektir.