Türk Nöroşirürji Dergisi 2022 , Vol 32 , Num 2
Cerrahların Zihinsel İş Yükü Değerlendirmesinde İşlevsel Beyin Görüntüleme Uygulamaları
Hasan Onur KELEŞ1
1Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomedikal Mühendisliği Bölümü, Ankara, Türkiye

Özet

Cerrahların, eğitim ve ameliyat faaliyetleri sırasında bilişsel durumlarının takibini sağlayacak nesnel yöntemlerin geliştirilmesi, hasta güvenliğinin sağlanması ve eğitim süreçlerinin geliştirilmesi açısından önemlidir. İşlevsel beyin görüntülemede kullanılan, Elektroensephalographi (EEG) ve İşlesel Yakın-Kızıl Ötesi Spektroskopisi(fNIRS) teknolojileri, özellikle cerrahların beyin dinamiklerinin anlaşılmasında sıklıkla denenmiş, sensör teknolojilerinde ve veri analizlerinde olan gelişmelere bağlı olarak son dönemde araştırmalar hız kazanmıştır. Sürmekte olan bu araştırmalardan beklenen faydalara; geliştirilmiş eğitim programları ve sertifikasyon, daha etkili yeni teknolojiler geliştirilmesi, gerçek zamanlı güvenlik uyarıları ve ameliyathane yönetiminde yardımcı olabilecek modeller geliştirilmesi dahildir. Bunun ötesinde, bu sistemler, ekip dinamiklerinin ve başarısının sayısal hâle getirilmesini sağlayabilecek bir veri kaynağı olarak düşünülmektedir. Bu makalede sıklıkla kullanılmaya başlanan işlevsel beyin görüntüleme yöntemlerinin, zihinsel iş yükü değerlendirmesinde kullanımını uygulamalarını içeren çalışmaların bir derlemesi sunulmaktadır.