Türk Nöroşirürji Dergisi 2022 , Vol 32 , Num 1
Burr Hole Yolu ile Yapılan İşlemler Meningiom Nedeni Olabilir mi? Nadir Bir Olgu
Turan KANDEMİR,Zeki Serdar ATAİZİ
1Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Eskişehir

Özet

Meningiomlar genellikle iyi huyludur ve çoğunlukla spontan oluşur. Viral enfeksiyonlar, kronik inflamasyon, radyasyon, genetik faktörler, endojen hormon veya büyüme faktörü uyarımı ve kafa travması çok nadir de olsa meningioma sebep olabilirler. Harvey Cushing, meningiomların kalvaryumda sarsıntı sonrası meningeal irritasyon ile oluştuğunu öne süren ilk kişiydi. Geçmiş bildirimler ışığında, literatürdeki ikinci vakayı, kraniyumda açılan burr hole bölgesinde meningiom olgusunu, altta yatan olası meningiom oluşum mekanizması hakkında ilgili literatür tarafından desteklenen daha fazla tartışma ile sunduk.