Türk Nöroşirürji Dergisi 2004 , Vol 14 , Num 3
Yüksek Sağlık Şurası'nda 1994-1998 Yılları Arasında İncelenen Spinal Cerrahi Malpraktis Olgularının Değerlendirilmesi
Erdem ÖZKARA1, Sait NADERİ2, Ümit Naci GÜNDOĞMUŞ3, Nuri ARDA2
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD. Balçova, İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji AD. Balçova, İzmir
3Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD. Derince, Kocaeli

Özet

Hatalı tıbbi uygulamalar spinal cerrahi ile ilgili işlemlerde de karşımıza çıkabilmektedir. Türkiye'de hatalı tıbbi uygulamalar için henüz spesifik bir yasal düzenleme yürürlükte değildir. Günümüzde geçerli olan yasal düzenlemeler uyarınca, hekim hatası iddiasının araştırıldığı ceza davalarında Yüksek Sağlık Şurası görüşünün alınması gerekmektedir. Bu çalışmada, 1994- 1998 yılları arasındaki beş yıllık dönemde Yüksek Sağlık Şurası'nda görüşülen toplam 866 olgu arasından spinal cerrahiyi ilgilendiren 10 olgu incelenmiştir.

Şuranın değerlendirmeleri sonucunda, hekimlerin dört olguda kusursuz, iki olguda kusurlu, bir olguda görevini ihmal ettiği görüşü bildirilmiş, üç olguda ise eksik evrak nedeniyle görüş bildirilemediği görülmüştür.

Spinal cerrahi gibi zor ve riskli bir alanda çalışan hekimlerin yaptıkları işleme gereken özeni ve dikkati göstermelerinin yanı sıra, bu alandaki eğitim de olası hataları en aza indirecek şekilde standardize edilmeli ayrıca koşullara uygun bir yasal düzenleme için de çaba gösterilmelidir.