Türk Nöroşirürji Dergisi 2022 , Vol 32 , Num 3
Servikal Spinal Dejeneratif Hastalıklarda Klinik Değerlendirme
Ayfer ASLAN1,Halil İbrahim SUNER2,Aydemir KALE3,Hakan EMMEZ3
1Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Ana Bilim Dalı, Çorum, Türkiye
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Ana Bilim Dalı, Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi, Adana, Türkiye
3Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Ana Bilim Dalı, Ankara, Türkiye

Özet

Servikal spinal dejeneratif değişiklikler, yaşlanan servikal omurganın aşınma-yıpranma süreci sonucunda meydana gelir. Servikal spinal dejeneratif değişiklikler içerisinde spondiloz, disk ve eklem dejenerasyonları, disk hernisi, dar kanal ve instabilite yer alır. Klinik olarak hastalar asemptomatik olabilecekleri gibi, aksiyel boyun ağrısı, radikülopati ve/veya miyelopati bulgularıyla başvurabilirler. Günlük pratikte gözden kaçabilen ve bazen ihmal edilen klinik bulgular en az radyolojik görüntülemeler ve laboratuvar testleri kadar önemlidir. Klinik değerlendirmede; ayrıntılı öykü, fizik ve nörolojik muayene bulguları doğru hasta yönetimi için oldukça değerlidir. Tedaviye karar verirken, radyolojik görüntüleme ve laboratuvar testleri ile klinik bulguların uyumluluk göstermesine dikkat edilmelidir. Bu derlemede, günlük pratikte sıkça karşılaştığımız servikal spinal dejeneratif hastalıklarının meydana getirdiği klinik ve muayene bulgularını güncel literatür ışığında özetlenmiştir.