Türk Nöroşirürji Dergisi 2022 , Vol 32 , Num 3
Servikal Disk Hernisi Nedenli Radikülopatilerde Anterior Cerrahi Teknikler
Mehmet İlker ÖZER1,İlker SOLMAZ2
1Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi Fatih Yerleşkesi Beyin ve Sinir Cerrahi Polikliniği, Ankara, Türkiye
2Özel A Life Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Ankara, Türkiye

Özet

Servikal spondilozis ve disk herniasyonları, omurilik ve rootları etkileyen, en sık orta ve ileri yaşlarda rastlanılan hastalık grubudur. Anterior servikal yaklaşımlarda kas dokuya minimal hasar verildiği için posterior yaklaşımlara kıyasla daha az invazivdir. Stabiliteyi daha az bozmaktadır. Anterior yaklaşımla nörovasküler yapılar doğrudan rahatlatılabilir. Füzyonlu ve füzyonsuz olarak uygulanabilir. Füzyon uygulamasıyla osteofitlerde gerileme, disk mesafesinin yüksekliğinin korunması, foramende genişleme sağlanabilir. Füzyon materyali olarak kafesler(cage), otogreft, allogreft vb birçok alternatif bulunmaktadır. Gelişen görüntüleme yöntemleri ile birlikte günümüzde hemen her beyin cerrahı tarafından başarıyla uygulanmaktadır. Bu derlemede radiküpatiye sebep olan servikal disk hernilerinde anterior servikal diskektomi tekniklerinden ve günümüzde popülerleşmeye başlayan minimal invaziv endoskopik diskektomi tekniğinden bahsettik.