Türk Nöroşirürji Dergisi 2022 , Vol 32 , Num 3
Servikal Spondilotik Miyeloradikülopatide Elektrofizyolojik Değerlendirme
Özgür ÖZTOP ÇAKMAK1,Ali Emre ÖGE1
1Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Özet

Servikal spondilotik miyeloradikülopati tekrarlayan omurilik basısı sonucu ortaya çıkar. Servikal spondilotik miyeloradikülopatide hasta asemptomatik olabileceği gibi hayat kalitesini belirgin derece etkileyecek ölçüde disabiliteye yol açan bir klinik de görülebilir. Hasta hikayesi, nörolojik muayene bulguları ve radyolojik görüntüleme bulgularına dayanarak tanı konulabilir. Tedavi planı bireye göre değişebilir. Hastanın kliniğine göre konservatif yaklaşım ile sürdürülebileceği gibi cerrahi girişim de gerektirebilir. Elektromiyografi ve uyandırılmış potansiyel incelemeleri servikal spondilotik miyeloradikülopati seyrinde spinal ön boynuz hücreleri, radiksler, spinal inen ve çıkan yollardaki gelişen lezyonların varlığını, lokalizasyonlarını ve ağırlığını göstermekte yardımcı olurlar. Elektromiyografi, somatosensöryal uyandırılmış potansiyel incelemeleri ve motor uyandırılmış potansiyel incelemelerinin özellikle birlikte kullanılması hasta tanı ve takibinde vazgeçilmez bilgiler sağlayabilir.