Türk Nöroşirürji Dergisi 2022 , Vol 32 , Num 3
Servikal Disk Hernisi Nedenli Myelo-Radikülopatilerde Spinal Enjeksiyon
Ahmet Tolgay AKINCI1,Emre DELEN1,Cumhur KILINÇER1
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Edirne, Türkiye

Özet

Servikal disk hernisi nedenli radikülopati nöroşirürji pratiğinde sık karşılaşılan patolojiler olup öncelikle ilaçlar, fizik tedavi ve ortez kullanımı gibi konservatif tedavi yöntemleri ile tedavi edilmeye çalışılırlar. Bu tedavilere yanıt alınamadığında, cerrahi tedavi seçeneklerine geçmeden önce servikal spinal enjeksiyonlar uygulanabilir. Literatürde servikal epidural enjeksiyonların etkinliğine dair iyi derecede kanıt varken, dar kanal ve myelopatide etkin bulunmamıştır. Servikal bölgede transforaminal ve interlaminer olmak üzere iki temel teknik ile epidural enjeksiyonlar yapılmaktadır. Her iki tekniğe basamaklar iyi bir şekilde tanımlanmıştır. Uygun bir eğitim almış olmak ve titiz bir teknik, servikal enjeksiyonların nadir görülen fakat fatal olabilen komplikasyonlarından korunmak için şarttır.