Türk Nöroşirürji Dergisi 2023 , Vol 33 , Num 1
Patolojik Santral Sinir Sistemi Embriyolojisi Açısından Nöroşirürji Olgularının Değerlendirilmesi: Çocukluk Çağı Olguları ve Erişkin Olgular
S. Meltem CAN1,Mehmet SELÇUKI2
1Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
2İzmir, Tınaztepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Özet

Sinir sistemi gelişimi embriyonal erken dönemde başlar ve doğumdan sonra da devam eder. Gastrulasyon döneminde embriyo tüm dokulara kaynak olacak üç tabakalı hâle gelir. Sinir sistemi malformasyonları çok çeşitlidir. Embriyolojik gelişim sırasında oluşan hasarlanmanın yeri ve zamanına göre çocukluk çağından erişkin döneme kadar farklı çeşitte hastalıklar ortaya çıkar. Bazı anomaliler intrauterin ya da neonatal ölümlere yol açarken bazıları erişkin çağda başka nedenlerle çekilen manyetik rezonans görüntülerde tesadüfen saptanır. Bir kısmı dirençli epilepsilere, mental geriliklere, kognitif disfonksiyonlara, motor, duyu ve üriner bozukluklara yol açar. Bu derleme makalede insanlarda santral sinir sistemi embriyolojisi ve embriyolojik dönemde oluşan gelişim kusurları sonucu görülen malformasyonlar anlatılacaktır.