Türk Nöroşirürji Dergisi 2023 , Vol 33 , Num 1
Pediatrik ve Yetişkin Hastalarda Kraniyoplasti
Şahin KIRMIZIGÖZ1,Celal BAĞDATOĞLU2,Özkan TEHLI3
1Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Gaziantep, Türkiye
2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Özet

Kraniyoplasti cerrahisi kraniyum defektlerinin uygun materyal ile kapatılmasıdır. Kraniyoplasti cerrahisi antik uygarlıklardan beri uygulanan bir cerrahidir. Kraniyum defektleri travmatik deplase kemik fraktürleri, beyin tümörleri, serebral infarklar sonrasında gelişen beyin ödemi, kraniyum tümörleri ve enfeksiyonları gibi nedenlere bağlı yapılan kraniyektomi sonrası oluşur. Kraniyum defektinin tamirinde çeşitli materyaller kullanılmaktadır. Kraniyoplasti materyali tercihinde birçok faktörün yanında hastanın yaşı da önemlidir. Kraniyoplasti cerrahisi kullanılan yöntemi, komplikasyonları gibi durumlar açısından pediatrik ve erişkin hastalarda bazı farklar bulunmaktadır. Bu farklar kraniyoplasti cerrahisinin yöntemini zamanlamasını belirlemektedir. Pediatrik yaş grubunda yer alan hastalarda erişkin hastalara göre kraniyoplasti cerrahisini kısıtlayan daha çok etken vardır. Pediatrik hastalarda en önemli kraniyoplasti cerrahisini kısıtlayan etmen hasta yaşıdır. Ayrıca materyal tercihi de hasta yaşına bağlı olarak cerrahı yönlendirmektedir.