Türk Nöroşirürji Dergisi 1992 , Vol 2 , Num 3
MULTİPL İNTRAKRANİAL MENENGİOMA VE NÖROFİBROMATOZİS TİP 2
Etem BEŞKONAKLI1, Oğuz ÜLKÜ1, Erhan COŞAN1, Zeynep ŞENEL2, Yıldız YALÇINLAR1
1Ankara Numune Hastanesi 2. Nöroşirürji Kliniği
2Ankara Numune Hastanesi patoloji Laboratuvarı

Özet

Multipl intrakranial menengioma, tüm intrakranial menengiomaların ortalama %2.5'unu oluşturur. Genellikle de nörofibromatozis Tip 2 ile birlikte görülür (Santral Nörofibromatozis). Birkaç farklı klinik ve genetik yapıya ayrılan nörofibromatozis olgusunda en fazla iki tip görülür. Bunlar Nörofibromatozis Tip 1 (NF 1) ve Nörofibromatozis Tip 2 (NF2) isimlendirilir.

Makalede, 17 yaşında multipl intrakranial menengiomasl olan bir NF2 vakasl sunulmuş, NF2 ve multipl menengioma tartışılmışıtır.