Türk Nöroşirürji Dergisi 2023 , Vol 33 , Num 1
Çocukluk Çağı Olgularda Spastisite ve Hareket Bozukluklarına Yaklaşım: Erişkin Olgulardan Farklılıklar
Bahattin TANRIKULU1,M. Memet ÖZEK1
1Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Departmanı, Pediatrik Nöroşirürji Bölümü, İstanbul, Türkiye

Özet

Spastisite ve hareket bozuklukları çocuk ve erişkin olgularda günlük aktiviteyi önemli ölçüde kısıtlayan sorunlardır. Bu sorunlar çocukluk çağında genellikle perinatal problemler ve genetik bozukluklar nedeni ile ortaya çıkmaktadır. Erişkin çağda ise daha sıklıkla travma, inme ve dejeneratif süreç patolojide rol almaktadır. Bu nedenle çocuk ve erişkin olgular arasında spastisite ve hareket bozukluklarının gerek tedavi seçenekleri gerekse rehabilitasyon süreçleri arasında farklar bulunmaktadır. Çocuk olgularda tedavide genellikle selektif dorzal rizotomi, fasikülotomi ve pallidotomi tercih edilirken, adölesan ve erişkinlerde sıklıkla baklofen pompası, derin beyin stimülasyonu, DREZ gibi operasyonlar tercih edilmektedir. Bu yazıda spastisite ve distoni başta olmak üzere hareket bozuklukları üzerinde durulacak, çocuk ve erişkin olguların tanı ve tedavi süreçleri arasındaki farklar tartışılacaktır.