Türk Nöroşirürji Dergisi 1992 , Vol 2 , Num 3
MULTİPLE ANEVRİZMALAR
Ziya AKAR, Bülent CANBAZ, Gökhan ÖZÇINAR, Cengiz KUDAY, Ertuğrul SAYIN, Nejat ÇIPLAK, Emin ÖZYURT, Halil AK, Sait AKÇURA
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı

Özet

1982-1990 yılları arasında 1.0. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalında tedavi gören anevrizmal subaraknoid kanamalı hastalar içinden 28 tanesinde (% 8.45) multiple anevrizma tespit edilmiştir. 28 hastada tespit edilen 58 anevrizmanın en sık MCA lokalizasyonunda olduğu tespit edilmiştir. Kanayan anevrizmaların tespitinde en fazla oranda yardımcı olan kriter olarak CT bulguları ile anjiografik olarak anevrizma büyüklüğü ile düzensizliğinin olduğu görülmüştür. Multiple anevrizmalı hastaların tedavisinde kanayan anevrizmadan başlamak üzere, ulaşılabilen bütün anevrizmalara ayrı seansta müdahale edilmiştir.