Türk Nöroşirürji Dergisi 1993 , Vol 3 , Num 1
NÖROŞİRÜRJİ'DE FİBRİN YAPIŞTIRICILARININ KULLANIMI: 6 OLGUNUN ANALİZİ
Cahide TOPSAKAL, Şeref BARUT, Turgay BİLGE, Yüksel ŞAHİN, Naci ALTUNDAL, Yunus AYDIN
Taksim Hastanesi Nöroşirürji Kliniği Taksim – İstanbul

Özet

Nöroşirürjide fibrin yapıştırıcıların kullanılması giderek hız kazanmakta ve yeni uygulama alanı bulmaktadır. İnsan fibrininin nonnörotoksik ve mükemmel yapıştırma özelliğinin ortaya konması ile bu maddelerin nöroşirürjide, özellikle nörotravmatolojide kullanımı bir gereklilik halini almıştır. Yazımızda Taksim Hastanesi Nöroşirürji Kliniğinde fibrin yapıştırıcı kullandığımız 6 vaka (ikisi perop gelişen dura laserasyonu) sunulmuş ve erken sonuçları bildirilmiştir.