Türk Nöroşirürji Dergisi 1993 , Vol 3 , Num 1
ALZHEİMER HASTALIĞINDA FİMBRİYAYA FÖTAL SEPTAL GREFT İMPLANTASYONU
Ender KORFALI1, Muammer DOYGUN1, Nihat BALKIR2, Ahmet BEKAR1, Mehmet ULUÇAY1
1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, Bursa
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Bursa

Özet

Santral sinir sisteminin fonksiyonlarının nöropatolojik bölümünde artan bilgilerimiz sayesinde, Parkinson ve Alzheimer gibi nörodegeneratif hastalıkların nöral greft implantasyonları ile tedavi olanağı artmaktadır. Fötal sinir hücresi greftlerinin tedavi amacıyla başarı ile kullanılması bizi Alzheimer hastalığında ilk deneye yöneltmiştir. 3 aylık fötusun ventrobazal önbeyinden elde edilen 3x3mm boyutlarındaki nöral greft sağ parietal kraniotomi ve interhemisferik girişimle, 61 yaşındaki tedaviye dirençli ve giderek kötüleşen Alzheimer hastasına implante edildi. Postoperatif ilk haftada vizüel halüsinasyonları ve çığlıkları durdu. İkinci haftada gatizmi düzeldi. Hasta basit soruları cevaplayabilecek ve objeleri isimlendirebilecek duruma geldi. WMS skalasına göre operasyon öncesi ve sonrası bir fark bulunmamasına rağmen, greftleme sonrasında hafıza ve davranışlarında önemli düzelmeler gözlendi.Bu dözelme 7-8 ay sördö ve daha sonra muhtemelen greft rejeksiyonuna bağlı olarak kayboldu.

Bizim bilgilerimize göre literatürde Alzheimer hastalığında ilk greft uygulamasıdır.