Türk Nöroşirürji Dergisi 1993 , Vol 3 , Num 1
ÖLMÜŞ SEREBRAL KİST HİDATİK (BİR OLGU SUNUMU)
Coşkun YOLAŞ1, Cemal GÜNDOĞDU3, Cihat YAKUT2
1Erzurum Numune Hastanesi Nöroşirürji Kliniği, Erzurum
2Erzurum Numune Hastanesi Nöroloji Kliniği, Erzurum
3Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi patoloji Anabilim Dalı, Erzurum

Özet

Ani gelişen şuur kaybı nedeniyle kliniğimize yatırılan olgunun bilgisayarlı beyin tomografilerinde (BBT) atipik bir kitle imajı mevcuttu. Yaklaşık 5 cm ebadındaki bu yuvarlak kitle sol parieto-temporal bölgede lokalizeydi. Kitlenin çevresinde kalsifikasyonlar görülürken, merkezi kısmı izodens görünümdeydi.

Ameliyat edilen hastanın postoperatif dönemde yapılan klinik ve histopatolojik değerlendirmesinde kitlenin ölmüş bir serebral kist hidatike ait olduğu anlaşıldı.

Literatür taramamızda daha önce böyle bir olgunun yayınlanmadığını gördük. O nedenle olgunun sunulmasına karar verildi. İlgili literatür gözden geçirildi.