Türk Nöroşirürji Dergisi 1992 , Vol 2 , Num 4
İNTRAKRANİYAL LEZYONLARDA GİRİŞİMSEL NÖRORADYOLOJİ
M. Olcay ÇİZMELİ1, Erhan T. ILGIT2
1Sistem Tıbbi Görüntüleme Merkezi, Ankara
22Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyodiagnostik ABD, Ankara

Özet

Santral sinir sistemi hastalıkları insanlık tarihi boyunca tıp dünyasının ilgi odağı olmuştur. Gelişen teknoloji ile paralel olarak yapılan araştırmalar her zaman daha iyi ve daha az invaziv tedaviye yönelik olmuştur. Son yıllarda hızla yaygınlaşmakta olan girişimsel nöroradyoloji de bu alandaki önemli gelişmelerden biridir. Girişimsel nöroradyolojik işlemlerde kullanılan malzemeler, teknikler ve endikasyonları irdeleyerek olgularımızdan örnekler verdik.