Türk Nöroşirürji Dergisi 2023 , Vol 33 , Num 3
Ak Madde Diseksiyonu Nasıl Yapılır?
Şevki Serhat BAYDIN1,Necmettin TANRIÖVER2
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi A.D., Samsun, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi A.D., İstanbul, Türkiye

Özet

Cerrahi esnasında ayırımı mümkün olmayan bağlantı yollarının, ak madde diseksiyonu ile ortaya konması ve komşuluklarının görülmesi, beyin içi lezyonlara güvenli yaklaşımların belirlenmesinde büyük önem taşımaktadır. Ak madde diseksiyonu ile beynin derin 3 boyutlu anatomisini öğrenilirken, klasik yaklaşımların da güncellenmesine olanak sağlamaktadır. Ayrıca cerrahi becerinin de gelişmesine yardımcı olmaktadır.

Diseke edilecek spesmen için ilk aşamada kraniyumdan çıkarılmadan vasküler yıkama işlemi yapılır. Böylelikle tüm vasküler yataktaki kan ve pıhtılar uzaklaştırılmış olur. Sonrasında %10"luk formaldehit solüsyonunun içine konulur ve en az 2 hafta fikse olması için beklenir. Ardından ak maddenin daha kolay diseke edilmesi ve yolların daha belirgin görülebilmesi için en az bir hafta -10oC ile -15 oC"de su dolu bir kap içinde derin dondurucuda dondurma işlemi yapılmaktadır. Bu işlem sonunda beyin, ak madde diseksiyonu için hazırdır.

Amacımız beynin kompleks iç yapısını ve derin bağlantı yollarının daha iyi anlaşılması için, adım adım spesmenin nasıl hazırlanacağını ve ak madde diseksiyonunun nasıl yapılacağını tartışmaktır.