Türk Nöroşirürji Dergisi 2023 , Vol 33 , Num 3
Sagittal Stratum ve İnferior Longitudinal Fasikül'ün Diseksiyonu
Caner SARIKAYA1
1Bezmialem Dragos Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Özet

Sagittal Stratum korona radiatanın oksipital ve temporal bölgedeki uzantısı olan birden fazla lif demetinin oluşturduğu bir projeksiyon lif sistemidir. İnferior longitudinal fasikül ve Optik radyasyon bu lif sisteminin bir parçasıdır. Sagittal Stratum insula"nın posterior sınırından itibaren lateral ventrikülün temporal boynuz ve atrium kısmının lateral yüzeyini örtmektedir. Sagittal Stratum arkuat/ superior longitudinal fasikül lifleri ile derinde splenium kaynaklı tapetal liflerin arasında yer alan lifleri içerir. Kademeli olarak yapılan Sagittal Stratum lif diseksiyonunda lateralden mediale doğru 5 tabaka vardır. Üst yüzeyel kısımda orta longitudinal fasikül, altta inferior longitudinal fasikül, eksternal kapsül hizasında ventral olarak inferior frontal oksipital fasikül ve dorsal olarak klaustrokortikal lifler, anterior komissür posterior bacağı, retrolentiküler internal kapsül lifleri ile seyreden optik radyasyon lifleri, posterior talamik pedinkül lifleri bulunur.