Türk Nöroşirürji Dergisi 2023 , Vol 33 , Num 3
İnferior Fronto-Oksipital Fasikül (IFOF)
Baran BOZKURT1,Ali YAYLA1
1Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Özet

İnferior fronto-oksipital fasikül (IFOF), anlamsal dil işleme ve hedefe yönelik davranışla ilişkili işlevsel bağlantıya sahip, insan beyninin geniş bir ak madde yolu. İnferior fronto-oksipital fasikülün (IFOF) anlamsal işlemlemedeki rolünü destekleyen beyaz madde yollarına ilişkin elektrostimülasyon çalışmalarına rağmen, bu fasikülün kesin anatomik seyri, özellikle de kesin kortikal sonlanmaları hakkında çok az şey bilinmektedir. Özellikle temporal lob ve insular lezyon cerrahilerinde IFOF anatomisinin iyi bilinmesi, dominant hemsiferde konuşmanın bütünlüğünün ve anlam yönünün korunması açısından son derece önemlidir. Ancak her bir IFOF alt bileşeninin anlamsal işleme tam katılımını açıklığa kavuşturmak için daha fazla kombine anatomik (diseksiyon ve Difüzyon Tensör Görüntüleme) ve fonksiyonel (intraoperatif subkortikal stimülasyon) çalışmalara ihtiyaç vardır.