Türk Nöroşirürji Dergisi 2023 , Vol 33 , Num 3
Anatomik Spesmen Görüntüleme Teknikleri
Zeynep DAĞLAR1
1Dörtyol Devlet Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, Dörtyol, Hatay

Özet

Anatomi bilgisi üç boyutlu kavrama gerektiren, görsel canlandırmaya dayandığı için zor bir alandır. Özellikle beyin ak madde yollarının üç boyutlu topografik anatomisinin ve bu yollar arasındaki ilişkilerin üç boyutlu olarak kavranması gerekmektedir. İki boyutlu olarak çekilen fotoğraflarda derinlik algısı oluşturmak ve anatomiyi doğru algılamak için stereopsi denilen fotoğraflama tekniği kullanılmaktadır. Stereopsis (yani derinlik algısı); insan gözü ile belli bir mesafede olan stereo çifti olarak adlandırılan iki fotoğrafın her birinin bir gözle algılanması ile oluşmaktadır. Ak madde diseksiyon materyallerin kıymetli oluşu ve yapılan tüm diseksiyonların üç boyutlu olarak kayıt altına alınması önemlidir. Bu yazımızda anatomik çalışmalarda ak madde diseksiyonunda kullanılan üç boyutlu görüntüleme teknikleri ayrıntısı ile incelenmiştir.