Türk Nöroşirürji Dergisi 1993 , Vol 3 , Num 2
PORTERİOR SERVİKAL FÜZYON İÇİN HALİFAKS İNTERLAMİNAR KLEMP UYGULAMASI
Ahmet BEKAR, Şeref DOĞAN, Zeki İPEKOĞLU, Muammer DOYGUN, Ender KORFALI, Kaya AKSOY, Teoman CORDAN
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, Bursa

Özet

Servikal travma sonucu instabilite gelişen 6 olguya, posterior füzyon amacıyla halifaks interlaminar klemp uygulandı. 5 olgu nörolojik defisitsiz, 1 olgu ise guadriparezikti. Postoperatif 5 olguda komplikasyon görülmedi. 1 olguda ise arka kordon bulguları ortaya çıkması üzerine klemp çıkarıldı. 1 yıllık takipte olguda tatmin edici stabilizasyon sağlandı.