Türk Nöroşirürji Dergisi 1993 , Vol 3 , Num 2
KRONİK SUBDURAL HEMATOMDA OLAĞANDIŞI BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ GÖRÜNÜMÜ
M. Akif BAYAR, A.Celal İPLİKÇİOĞLU, Fatih KÖKEŞ, O. Saffet DOĞANAY, Cevdet GÖKÇEK
Sağlık Bakanlığı Ankara Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, Ankara

Özet

Bu yazıda bilgisayarlı tomografide: üst bölümlü hipodens, alt bölümlü hiperdens olan ve sedimantasyon seviyesi gösteren bilateral kronik subdural hematomlu iki olgu sunuldu. Kronik subdural hematomun halen tartışmalı olan patofizyolojik ve diagnostik yönleri bir kez daha vurgulandı.