Türk Nöroşirürji Dergisi 1996 , Vol 6 , Num 1
TÜRK NÖROŞİRÜRJİ BİBLİOİNDEKSİ 1
Etem BEŞKONAKLI, Hakan YAKUPOĞLU, Selçuk PALAOĞLU
Türk Nöroşirürji Derneği

Özet

Nöroşirürji ile ilgili yayınlanmış ve Türk Nöroşirurji Derneği arşivinde kayıtlı yayınlar biblioindeks halinde sunulmuştur. Yayınların Türkiye'de hazırlanmış olmasına dikkat edilmiş, kongre bildirileri çalışma kapsamı dışında tutulmuştur. Bu biblioindeks ilk kısım olarak düşünülmüştür. Genişletilmiş bir biblioindeks ilerde yeni yayınlar veya yayınlanmış olup halen arşivimizde kayıtlı olmayan çalışmalarla tekrar yayınlanacaktır.