Türk Nöroşirürji Dergisi 2004 , Vol 14 , Num 3
Orbital Kist Hidatik: Olgu Sunumu
Fuat TORUN, Hakan TUNA, Melih BOZKURT, Haluk DEDA
Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İbn-i Sina Hastanesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Ankara

Özet

Endemik bölgelerde, unilateral proptozis ile beraber göz küresi ve orbital duvar yapılarında bozulma mevcutsa, orbital kist hidatik ayırıcı tanıda ilk sırada düşünülmelidir.

Sekiz yaşında kız çocuğu, kliniğimize sol gözde şişlik ve görmede azalma şikayetiyle başvurdu. Radyolojik ve hematolojik incelemeler sonrasında, ön tanıda orbital ekinokok patolojisi düşünüldü. Orbital eksplorasyon ve lezyon eksizyonu yapıldı. Kistik yapı rüptüre edilmeden, total olarak çıkartıldı. Cerrahi materyalin histopatolojik incelemesi ile orbital kist hidatik tanısı doğrulandı.