Türk Nöroşirürji Dergisi 1995 , Vol 5 , Num 2
OKSİPİTAL KONDİL KIRIĞI VE SEREBELLAR DİSFONKSİYON
Kayhan KUZEYLİ1, Eray SÖYLEV1, Soner DURU1, Ertuğrul ÇAKIR1, Süleyman BAYKAL1, Fürüzan ESEN2, Savaş CEYLAN1, Fadıl AKTÜRK1
1KTÜ Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, Trabzon
2KTÜ Tıp Fakültesi Radyolojik Anabilim Dalı, Trabzon

Özet

Oksipital kondil kırıkları ciddi kranioserebal travmalarda görülen, ancak nadir olarak tanımlanan önemli bir tablodur.

Oksipital kondil kırıklarının tanısı kendine özgü klinik bulgularının net olmaması nedeniyle çeşitli güçlükler içerebilir. Ancak açıklanamayan klinik bulgulara yönelik radyolojik değerlendirme esnasında, oksipital kondil kırıkları da gözönünde bulundurularak kranioservikal birleşimin değerlendirilmesi, acil şartlarda bile erken tanı için yeterli olacaktır.

Serebellar bulguların da eşlik ettiği oksipital kondil kırıklı bir olgu konservatif tedavi ile takip edildi ve konu literatür taramasıyla tartışıldı.