Türk Nöroşirürji Dergisi 1997 , Vol 7 , Num 1
KÜÇÜK ANEVRİZMALAR SUBARAKNOİD KANAMAYA NEDEN OLMAZ MI?
Metin GÜNER1, Ünal KİRŞOĞLU1, Cengiz ÖZDEMİR1, Bülent TEKİNSOY2
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, İzmir

Özet

Kafaiçi anevrizmalar, kanamaya yol açtıklarında ölüm oranları yüksek olan damarsal lezyonlardır. Literatürde çapları 5 milimetreden küçük anevrizmaların kanamaya yol açmadığı ve anjiografiler ile izlenmeleri gerektiği bildirilmektedir. Kliniğimize subaraknoid kanama ile başvuran 23 olguda 5 mm' den küçük anevrizma saptanmıştır. Bu olgulardan elde edilen verilere göre küçük anevrizmaların kanamaya yol açarak ağır sonuçlar doğurduğu anlaşılmıştır. Özellikle çoklu anevrizmalarda, kanadığı kesin olarak bilinen anevrizmanın yanında masum gibi görünen ve 5 mm' den küçük anevrizmaların da kanayabileceği ve kanama riskini ortadan kaldırmak için bu anevrizmaların da kliplenmesi gerekmektedir. Sonuç olarak, 5 mm' den küçük anevrizmaların da anjiografik olarak saptandıklarında ameliyat edilmesi gerektiği kanısındayız.