Türk Nöroşirürji Dergisi 1997 , Vol 7 , Num 1
OMURİLİKTE İNTRADURAL SUBPİYAL LİPOMA
Kayhan KUZEYLİ, Fadıl AKTÜRK, Eray SÖYLEV
K.T.Ü. Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Trabzon

Özet

Omurilik lipomları, doğumsal olduğu düşünülen nadir tümörlerdir. Semptomatolojide hakim tablo, omurilikteki yerleşimle uyumlu myelopati bulgulandır. Ancak yavaş büyümelerinden dolayı önemli boyuta varmadan önce bulgu vermeyebilirler. Bu makalede hamilelik süresince hızla gelişerek parapareziye yol açan intradural subpial lipoma olgusu sunulmuştur.