Türk Nöroşirürji Dergisi 2004 , Vol 14 , Num 3
Orta Serebral Arter Anevrizmasıyla Beraber Vertebral Arter Fenestrasyonu: Olgu Sunumu
Murat COŞAR, A. Celal İPLİKÇİOĞLU, Mahmut ARSLAN, Kerem BIKMAZ, Davut CEYLAN
SSK Okmeydanı Eğitim Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, İstanbul

Özet

Vertebral arter fenestrasyonu yada segmental duplikasyonu vertebral arterin embriyolojik olarak gelişimi sırasında gelişen vasküler anomalilerden kaynaklanır. Vertebral arter fenestrasyonları aynı yada ayrı adventisya tabakasını paylaşan iki farklı lümen ve endotel tabakasına sahip vasküler yapılardır. Oldukça nadir olarak gözlenen vertebral arter fenestrasyonuna anevrizma ve arteryovenöz malformasyon gibi vasküler anomaliler eşlik edebilir. Bu yazıda, aynı olguda sol orta serebral arter anevrizmasıyla beraber gözlenen intrakranyal yerleşimli sol vertebral arter fenestrasyonu klinik ve radyolojik açıdan değerlendirilerek sunulmuştur.