Türk Nöroşirürji Dergisi 1997 , Vol 7 , Num 2
VENTRİKÜLOPERİTONEAL ŞANT SONRASI GEÇ DÖNEMDE ÇOKLU İNTRASEREBRAL HEMATOM
Murad BAVBEK1, Murat GÖKSEL2
1SSK Ankara Hastanesi 2. Nöroşirürji Kliniği, Ankara
2Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, Sivas

Özet

Ventriküloperitoneal şant sonrası geç dönemde gelişen çoklu intraserebral hematom nadir bir komplikasyondur. Yazıda bu komplikasyon görülen bir hasta sunuldu ve kanamanın olası mekanizmaları tartışıldı.