Türk Nöroşirürji Dergisi 1997 , Vol 7 , Num 2
AMELİYAT SONRASINDA GELİŞEN SİRİNGOMYELİNİN CERRAHİ TEDAVİSİ
Savaş CEYLAN, Konuralp İLBAY, Murat YILMAZ
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, İzmit

Özet

Bu yazıda ameliyat sonrasında gelişen siringomyeli tedavisinde uyguladığımız subaraknoid mesafe rekonstrüksiyonu ve cerrahi meningosel oluşturma tekniğini sunuldu ve siringomyeli tedavisinde uygulanan diğer teknikler tartışıldı.