Türk Nöroşirürji Dergisi 1998 , Vol 8 , Num 1
DELİCİ ATEŞLİ SİLAH YARALANMALARA BAĞLI KAFATASI AÇIKLIKLARININ ONARILMASINDA AKRİLİK KRANİYOPLASTİ
Engin GÖNÜL, Alper BAYSEFER, Ahmet SALI, Ferruh GEZEN
GATA Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, Ankara

Özet

1986 - 1996 yılları arasında akrilikle kraniyoplasti uygulanan 198 delici kafatası ateşli silah yaralanması olgusu, cerrahi sonrası komplikasyonlar ve özellikle infeksiyon riski açısından değerlendirildi. Sonuç olarak akrilik kraniyoplastinin delici kafatası yaralanmaları nedeniyle oluşan kafatası açıklıklarının onarılmasında uygun şartlar sağlandığında güvenle kullanılabileceği kanısına varıldı.