Türk Nöroşirürji Dergisi 2004 , Vol 14 , Num 3
Distal Posterior Serebral Arter Anevrizmaları Üç Olgu Sunumu
Akif BAYAR, Yavuz ERDEM, Cevdet GÖKÇEK, Uğur YAŞITLI, Ayhan TEKİNER, Ender KÖKTEKİR, Adil AKKAYA, Hakkı DEĞER
Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Cebeci, Ankara

Özet

AMAÇ: Distal posterior serebral arter (PCA) anevrizmalı üç olgu sunularak, cerrahi anatomi ile birlikte cerrahi yaklaşım ve uygulamaların tartışılması.

YÖNTEM: Kliniğimizde opere edilen 3 distal PCA anevrizmalı olgunun dosya bilgileri retrospektif olarak incelendi.

BULGULAR: Anevrizmaların hepsi sakküler idi. Anevrizmalar iki olguda P3 segmentinden, bir olguda P3-4 bileşkesinden doğmaktaydı. Üç olguyada cerrahi tedavi uygulandı. P3 segment anevrizmalara subtemporal yoluyla yaklaşıldı. P3-P4 anevrizmalı olguya ise oksipital-interhemisferik yoluyla yaklaşıldı. İki olguda "trapping" uygulandı, bir olguda ise anevrizma boynu klipe edildi. Tüm olgularda klinik seyir çok iyi idi.

SONUÇ: PCAanevrizmalar oldukça nadir görülür ve diğer lokalizasyonlardaki anevrizmalara göre tedavi seçenekleri açısından ayrıcalık gösterir.