Türk Nöroşirürji Dergisi 1998 , Vol 8 , Num 1
İNTERNET VE NÖROŞİRÜRJİ
Hakan BOZKUŞ, Cengiz KUDAY
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi,Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul

Özet

Bugün için en yeni ve yaygın iletişim şekli olan internet, nörolojik bilimlerle ilgili bilgi alışverişini sağlamakta ve World Wide Web imkanı nöroşirürjinin gelişimine hız kazandırmaktadır.