Türk Nöroşirürji Dergisi 2004 , Vol 14 , Num 3
Meningomiyelosele Eşlik Eden Ayrık Omurilik Malformasyonu (Kompleks Spina Bifida): 2 Abortus Olgusu
Hasan MİRZAİ1, Mehmet SELÇUKİ1, Peyker TÜRKDOĞAN2, Cüneyt TEMİZ1, Muzaffer SANCI3
1Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, Manisa
2Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Manisa
3SSK Tepecik Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi, İzmir

Özet

AMAÇ: Santral sinir sisteminin konjenital anomalilerinden biri olan meningomiyelosel medula spinalisin de eşlik ettiği bir kapanma defektidir. Ağır nörolojik disfonksiyonlara neden olan bu patolojiye, santral sinir sisteminin diğer bir konjenital anomalisi olan ayrık omurilik malformasyonu eşlik edebilir. Ayrık omurilik malformasyonu ileri dönemlerde gergin omurilik sendromuna neden olur. Bu tablo meningomiyelosel tamiri sonrasında gelişebilen retethering tablosu ile karışabilir.

OLGULAR: Bu makalede ayrık omurilik malformasyonunun meningomiyelosele eşlik ettiği iki olgu sunularak bu beraberliğin olasılığı tartışılmıştır.

SONUÇ: Ayrık omurilik malformasyonun meningomiyelosel ile beraber bulunması nadir olmayan bir durumdur. Meningomiyelosel onarımı yapılmadan önce spinal kanalın bu açıdan yeterli radiolojik incelemeleri yapılmalıdır.