Türk Nöroşirürji Dergisi 1998 , Vol 8 , Num 2
SALGI YAPAN MENİNJİOM
M. Akif BAYAR, Ömür TANYEL, Ercüment GÖKÇAY
Sağlık Bakanlığı Ankara Hastanesi Nöroşirürji Kliniği, Ankara

Özet

Salgı yapan meninjiom oldukça seyrek görülen ve kendine özgü nitelikleri olan bir meninjiom tipidir. Salgı yapan meninjiomun meningotelyal hücrelerin salgı yapan epitelyal hücre yönünde farklaşması sonucu geliştigi düşünülmektedir. Olgularda tanımlanan psödopsammom yapılarda ve kanda karsino embriyonik antijenin müsbet olduğu gösterilmiş ve bunun ameliyat sonrası dönemde düştüğü görülmüştür. Bu yazıda ameliyatla tam olarak çıkarılan, sol petröz apeks yerleşimli bir salgı yapan meninjiom olgusu sunuldu. İlgili makaleler ışığıda bu tümörlerin kendine özgü nitelikleri tartışıldı.