Türk Nöroşirürji Dergisi 2005 , Vol 15 , Num 1
Glial Tümörlerin Anjiogenezi
Türker KILIÇ1, Özlem YILDIRIM2, Soner ŞAHiN2, M. Necmettin PAMİR1
1Marmara Üniversitesi Nörolojik Bilimler Enstitüsü, İstanbul
2Marmara Üniversitesi Moleküler Nöroşirürji Laboratuarı, İstanbul

Özet

Anjiogenez solid, tümör gelişimi için temel bir önem taşır. Anjiogenez mekanizmasının tam olarak aydınlatılabilmesi, damarlaşmanın en fazla görüldüğü insan neoplazilerinden olan beyin tümörleri için özellikle önemlidir. Bu bilgi, bu tip neoplazilerde klinik davranışın ve izlenebilecek potansiyel tedavinin belirlenmesi açısından gereklidir. Serebrovasküler fizyoloji ve gliom biyolojisinin özgül karakteri anjiogenez mekanizmasında kendini gösterir.