Türk Nöroşirürji Dergisi 1999 , Vol 9 , Num 3
KAVERNÖZ İNTERNAL KAROTİD ARTERE SAFEN VEN GREFTİYLE BY-PASS: OLGU SUNUMU
Tansu MERTOL, Haluk ÖZER, Kemal YÜCESOY
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, İzmir

Özet

Kırksekiz yaşında çift görme yakınmasıyla baş vuran kadın hastada yapılan radyolojik incelemeler sonucu sağ kavernöz sinus menenjiomu saptanarak opere edilmiştir. Dolenc tekniği kullanılarak kavernoz sinusu açılan ve paramedial ve Parkinson üçgenlerinden tümör dokusu boşaltılan olgunun bu esnada karotis arteri yırtılmıştır. Kranial sinirler nedeniyle kanama lokalizasyonu seçilemediğinden primer tamir yapılamayan hastada packing yapıldığında internal karotid arter akımı kesildiği için safen yen grefti ile barbittirat koması altında internal karotid arterin petroz parçası ile supraklinoid parçası arasına uç/yan anastomoz yapılmıştır. Hasta sağ oftalmopleji ile taburcu edilmiştir. Bu çalışmada yen greftiyle yapılan kısa segment by-pass uygulamasının endikasyonları ve cerrahi teknik olgu ve literatür eşliğinde tartışılmış; kaideye ve kavernöz sinüse yönelik girişimler öncesinde İKA'in durumunun anjiografi, balon oklüzyon testi gibi testlerle değerlendirilmesi, cerrahi sırasında da her an İKA onarımı yada bir bypass gereksinimine karşı önceden hazırlıklı olunmasının gerekliliği vurgulanmıştır.