Türk Nöroşirürji Dergisi 2000 , Vol 10 , Num 1
KARPAL TÜNEL SENDROMU
Bektaş AÇIKGÖZ1, Murat SÜMER2
1Bayındır Tıp Merkezi Nöroşirürji, Ankara
2Bayındır Tıp Merkezi Noroloji Kliniği, Ankara

Özet

Karpal tunel sendromu median sinirin bilek düzeyinde kompresyonu sonucu ortaya çıkar ve genellikle duyu ve motor bulgularla ortaya çıkar. Erişkin kadınlarda 40 yaş üzerinde daha sık görülür. İlk belirtileri yanma, uyuşukluk, güçsüzlükle ortaya çıkar. Elektrofizyolojik çalışmalar tanıda çok yararlıdır. Tedavi şekilleri konservatif ve cerrahi olarak ikiye ayrılır.