Türk Nöroşirürji Dergisi 2000 , Vol 10 , Num 1
EDİTÖRDEN

Giriş

Sayın meslektaşlarım,
Türk Nöroşirürji Dergisi ve Turkish Neurosurgery dergilerinde temel eğitime daha çok ağırlık verilerek her sayıda temel nöroşirürji konularına yönelik olmak üzere ilgili konuda deneyimli yazarlarca hazırlanacak davet makalelerine yer verilecektir. Düzenli olarak dergilerimizi okuyan arkadaşlarımızın hem zengin bir bilgi birikimine hem de aradığını bulabilecek düzeyde bir kütüphaneye kavuşacakları aşikardır.

Dergilere değerlendirme için gelen yazılar konunun deneyimli isimlerince değerlendirilecek ve zaman zaman bu isimlerin eleştirileri de makalelerin arkasında yer alacaktır.

Dergilerimizde herkese açık 'editöre mektuplar' bölümü ayrılmıştır. Dergi ve makale eleştirilerinizi ya da herhangi bir bilimsel konudaki yorumlarınızı gönderirseniz memnuniyetle yayınlarız.

Yıllar boyu sürekli eleştiri konusu olan adrese dergilerin ulaşamaması sorunu son Yıllarda dernek üye adreslerinin güncelleştirilmesiyle çözülme yolundadır. Bundan sonra dergiler tüm üyelerin adreslerine gönderilecektir. 2000 Türk Nöroşirürji Bülteninde üye adresleri yayınlamıştır. Adres değişikliği olanların dernek sekreteryasına güncel adreslerini vermelerini rica ederim.

Dergi ile ilgili her turlu eleştirilerinize ve önerilerinize açığız.Lütfen bize olumlu ya da olumsuz eleştirilerinizle yapıcı önerilerinizi ulaştırınız.

Murad Bavbek Editör