Türk Nöroşirürji Dergisi 2000 , Vol 10 , Num 2
YENİ DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ SİNİR SİSTEMİ TÜMÖR KLASİFİKASYONU İLE NELER DEĞİŞTİ?
Figen SÖYLEMEZOĞLU
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Doçenti

Özet

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ), başlattığı yeni tümör klasifikasyonu projesinin birinci amacı, tümör klasifikasyonunu standardize etmek, bunun yanısıra histopatolojik kriterleri belirlemek ve moleküler genetik bilgileri toparlamaktır. Serinin ilk sayısı olan Sinir Sistemi Tümörlerinin Patoloji ve Genetiği yakın zamanda yayımlanmıştır. Bu kitap, 21 ülkeden 109 patolog ve moleküler genetikçinin katkıları sonucunda ortaya çıkmıştır. Söz konusu klasifikasyona katkıda bulunan patologlardan birisi olarak, yeni antite ve varyantların histopatolojik ve klinik özelliklerini özetlemeyi uygun buldum.