Türk Nöroşirürji Dergisi 2000 , Vol 10 , Num 2
SPİNAL OSTEOKONDROMA OLGU SUNUMU
M. Akif BAYAR, Şahin TANRIKULU, Zeki BUHARALI
Sağlık Bakanlığı Ankara Hastanesi Beyin Cerrahi Kliniği, Ankara

Özet

Osteokondroma nörolojik disfonksiyona neden olan bir spinal patoloji olarak nadiren bildirilmiştir. Spinal orjinli osteokondromalar asemptomatik bir kitle oluşturabilirler veya nadiren omurilik ve sinir kökü basısına neden olabilirler. Omurilik basısına neden olan torakal yerleşimli osteokondroma oldukça nadirdir. Bu yazıda böyle bir olgu sunuldu ve ilgili literatür kısaca gözden geçirildi.